Balustrada z elementami kutymi – Modi

And-Bet

Balustrada - Modi
Ocynkowana balustrada z elementami kutymi, znajdująca się w Mierkowie.