Balustrada – Modi

Balustrada - Modi
Ocynkowana balustrada z elementami kutymi, znajdująca się w Mierkowie.